:: 12 błędów finansowych przedsiębiorców – błąd #9

Błąd #9W ubiegłą środę na blogu przedstawiłem wpis błąd #8: Brak wiedzy na temat sposobów monetyzacji potencjalnych Klientów w mini-serii “12 najczęstszych błędów finansowych przedsiębiorców”. Seria stworzona została przeze mnie jako pomoc dla osób prowadzących własną działalność, samozatrudnionych i freelancerów.

Kolejne wpisy będą pojawiały się regularnie co środę.

Dzisiaj przedstawiam błąd #9:

Brak znajomości Cash Flow firmy

Umiejętność generowania zysków czy uzyskiwanie wysokich marż nie przesądza jeszcze o dobrej kondycji finansowej Twojej firmy. Do tego właśnie potrzebna jest Ci znajomość Cash flow firmy.

Cash flow nazywane jest też sprawozdaniem z przepływów pieniężnych i pokazuje zmiany jakie zachodzą w poszczególnych elementach aktywów i pasywów firmy wywołane przez przepływ środków pieniężnych. Cash flow w skrócie pokazuje zdolność firmy do generowania gotówki, przedstawia informacje umożliwiające ocenę płynności finansowej, skuteczność ściągania należności i zdolność do regulowania zobowiązań.

Cash flow dzieli się na trzy części pokazujące:

 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (czyli podstawowej działalności firmy).
 • Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (czyli nabywania środków trwałych i inwestycji długoterminowych).
 • Przepływy z działalności finansowej (czyli nabywania krótkoterminowego udziałów, akcji czy pożyczek).

Analizę Cash flow powinieneś zacząć od ustalenia wielkości środków pieniężnych w poszczególnych obszarach działalności. W zależności od typu przepływu (dodatni lub ujemny) w każdym z trzech obszarów działalności, wyróżnia się osiem stanów finansowych w których może znajdować się Twoja firma. Od najlepszego, który wskazuje na wysoką rentowność i przeznaczanie zysków na rozwój firmy i bieżącą spłatę zobowiązań, do najgorszego w którym niedobory gotówki na bieżącą działalność firma pokrywa ze sprzedaży aktywów co może prowadzić do upadłości.

Rodzaj strumieni

P r z y p a d k i

1

2

3

4

5

6

7

8

Operacyjny

+

+

+

+

Inwestycyjny

+

+

+

+

Finansowy

+

+

+

+

 • Przypadek 1: Dodatnie przepływy pieniężne na wszystkich poziomach. Firma gromadzi środki n.p. na przyszłe inwestycje.
 • Przypadek 2: Wysoka rentowność  – zyski przeznaczane są na rozwój przedsiębiorstwa i spłatę zobowiązań.
 • Przypadek 3: Typowa sytuacja w przypadku restrukturyzacji firmy.
 • Przypadek 4: Prawidłowa sytuacja w rozwijającym się przedsiębiorstwie.
 • Przypadek 5: Ujemne przepływy z działalności operacyjnej i dodatnie z pozostałych działalności wskazują na przejściowe trudności firmy.
 • Przypadek 6: Sytuacja typowa dla młodych, rozwijających się firm.
 • Przypadek 7: Niedobory gotówki firma musi pokrywać ze sprzedaży aktywów. Jest to najgorszy przypadek i może oznaczać bankructwo jednostki.
 • Przypadek 8: Ujemny poziom gotówki we wszystkich poziomach. Nie oznacza jednak bankructwa. Firma ma szansę zacząć zarabiać w przyszłości na obecnie dokonywanych inwestycjach.

Brak znajomości Cash flow firmy ma jeszcze jedną poważną konsekwencję. Wielu przedsiębiorców jest tak zapatrzonych w swój produkt i jego sprzedaż, że nie domyśla się jak ważne dla istnienia ich firmy jest terminowe ściąganie należności. Jeszcze gorzej gdy w pogoni za sprzedażą i zyskiem decydują się na współpracę z Klientami „wysokiego ryzyka”.

Tymczasem brak terminowego ściągania należności może być powodem upadku firmy właśnie wtedy gdy zaczyna ona osiągać pierwsze poważne sukcesy. Skokowy wzrost sprzedaży przy braku terminowego ściągania należności powoduje pozbycie się całego zapasu gotówki i wyczerpanie zdolności kredytowej firmy. Zanim firmie uda się wreszcie ściągnąć należności może zabraknąć jej czasu i środków na terminowe wypłaty, pokrycie kosztów stałych i należnych podatków.

Za tydzień w środę przedstawię Ci błąd #10:

Niewłaściwe rozumienie oszczędności w wydatkach

Dodaj komentarz