:: Paradoks Stockdale’a a zwycięskie wychodzenie z długów.

Zwycięskie wychodzenie...Termin ten związany jest z osobą admirała marynarki wojennej USA Jamesa Stockdale’a (1923 – 2005). W czasie wojny w Wietnamie, będąc pilotem myśliwca, został zestrzelony i trafił do niewoli. Dzięki swojej postawie i samozaparciu stał się najbardziej znanym amerykańskim jeńcem wojennym. W niewoli spędził ponad 7 lat. Wielokrotnie torturowany, nie tylko nie pozwolił się złamać ale pomagał i podtrzymywał na duchu innych jeńców. Posunął się do tego, że kilkakrotnie dokonał samookaleczenia, po to aby nie zostać wykorzystanym w celach propagandowych, jako przykład dobrego traktowania jeńców przez Wietnamczyków.

Zapytany, którzy z jego kolegów najszybciej tracili wiarę i poddawali się jako pierwsi, odpowiedział, że optymiści. Nie potrafili oni sobie dać rady z przerażającą rzeczywistością i załamywali się.  Stockdale wytłumaczył również swoją metodę radzenia sobie w tamtych ekstremalnie ciężkich warunkach. Właśnie to zdanie stało się znane jako Paradoks Stockdale’a.

„Nie wolno mylić wiary, że uda się na końcu zwyciężyć , której nigdy nie można utracić, z umiejętnością stawienia czoła nawet najbardziej brutalnym faktom otaczającej Cię rzeczywistości, jakiekolwiek by one były.

Zdanie to polecam pod uwagę wszystkim, którzy wierząc w moc pozytywnego myślenia są zniechęceni brakiem efektów. Wychodzenie z długów oparte wyłącznie o pozytywne myślenie, przypomina używanie stołka z jedną nogą – trudno na nim utrzymać równowagę. Efektywne wychodzenie z długów, nauka inwestowania, odchudzanie czy zmiana jakichkolwiek złych nawyków, to połączenie pozytywnego nastawienia, pozytywnego myślenia i pozytywnego działania. Stołek z trzema nogami jest znacznie bardziej stabilny.