:: Prawo czasu i wysiłku Edwardsa

Kiedy skończy się Twój czas?Przypisywane Williamowi Edwardsowi Demingowi (1900-1993). Jest on nazywany guru jakości, ponieważ już w latach 50′ XX w. zaproponował nowoczesne podejście do zarządzania jakością produktów i procesów. Prawo to najprościej można zapisać w postaci wzoru:

Wysiłek  x  Czas = constans

Odpowiada to sytuacji w której czas, którym dysponujesz na wykonanie jakiegoś zadania zmierza do zera. Zgodnie ze wzorem, wysiłek potrzebny do jego ukończenia zaczyna rosnąć wtedy do nieskończoności.

W odniesieniu do inwestowania, prawo to pokazuje jak istotny jest czas inwestycji. Czas rozumiany zarówno jako długość inwestycji jak i moment jej rozpoczęcia. A wysiłek ze wzoru to po prostu wartość środków, które regularnie inwestujesz.

Wyobraź sobie teraz, że chcesz uzyskać konkretny kapitał w określonym czasie. To właśnie jest constans, który ustalasz. Co jednak robi większość? Ich constans (kapitał który chcą osiągnąć) to dajmy na to 100 000 złotych. Mają do wykorzystania powiedzmy okres 30-tu lat życia. Ich wysiłek (wartość inwestycji) w pierwszym roku wynosi…0 zł, w drugim…0 zł, w trzecim…0 zł… i tak dochodzimy do 25-go roku “inwestycji”. Ich całkowity wysiłek wynosi ciągle 0 zł. Teraz budzą się i chcąc nadgonić stracony czas, muszą inwestować  wielokrotnie więcej niż na początku. Dlatego im bardziej odsuwasz w czasie początek inwestowania, tym większą kwotę musisz regularnie inwestować aby uzyskać taki sam efekt. Dodatkowym negatywnym efektem ubocznym zmniejszającej się ilości czasu, jest zmniejszająca się z wiekiem skłonność do ryzyka.

Jeżeli nadal wolisz zwlekać z rozpoczęciem inwestowania ze względu na rzekomy brak kapitału, wiedzy inwestycyjnej, wykształcenia, wieku czy upodobań –  pamiętaj o prawie Edwardsa Deminga.

Dodaj komentarz