:: Wolność czy niezależność finansowa?

Czy jesteś niezależny?W literaturze motywacyjnej, sukcesu czy finansowej pojawiają się często pojęcia wolności czy niezależności finansowej.

Równie często używane są one zamiennie.

Tymczasem istnieje między nimi różnica.Wolność finansowa to życie wolne od pieniędzy. Taką wolność ( w pełni nieświadomie ) mają małe dzieci. Dorośli osiągają wolność finansową odcinając się od reszty społeczeństwa. Nie zawsze z własnej woli. Mnisi w zamkniętych zakonach, skazani, plemiona na granicy naszej cywilizacji – bywają wolni finansowo. Nie potrzebują do życia własnych pieniędzy. Nie znaczy to jednak, że nie używają cudzych.

Od czasu upowszechnienia idei pieniądza przez Fenicjan, wszyscy żyjemy w jego cywilizacji. Wolność finansowa jest więc w społeczeństwie praktycznie niemożliwa. Dlatego też najbardziej zaawansowanym stanem, który możemy osiągnąć jest niezależność finansowa. Pojawia się ona wtedy gdy nasze dochody pochodzące ze zgromadzonego kapitału są wyższe od naszych wydatków.

I tu wyjaśnienie najczęstszego nieporozumienia. Niezależność finansowa nie oznacza bynajmniej, że to my jesteśmy niezależni od pieniędzy. Jest dokładnie na odwrót – to nasze pieniądze są niezależne od nas. Osiągnięcie niezależności finansowej oznacza, że dochód przekraczający nasze wydatki w całości pochodzi ze zgromadzonego wcześniej kapitału. Jest niezależny od  naszej pracy. Nie musimy sprzedawać swojego czas innym aby żyć. Efektem naszych działań jest za to powiększanie kapitału który generuje coraz większy dochód.

Kim wobec tego jest osoba niezależna finansowo? Jakie ma cechy? W jaki sposób działa? To ktoś, kto został wyłącznym właścicielem swojego życia, czasu i pieniędzy. To osoba która kontroluje i wpływa na wszystkie te obszary. Zamiast się dostosowywać, zmienia swoje środowisko i sama wpływa na innych.

A czy Ty jesteś niezależny finansowo? Jeżeli nie, wkrótce pokażę Ci w jaki sposób policzyć ile brakuje Ci do osiągnięcia finansowej niezależności. Potem już tylko od Ciebie będzie zależało tempo w jakim będziesz ją budował.

Dodaj komentarz